Update nieuwe maatregel van de overheid

Beste leden, hier een kleine update in verband met de nieuwe maatregelen van de overheid.

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet helaas besloten dat de uiterste datum voor opening van de fitnessclubs 1 september is. Mede door de druk vanuit onze branche gaan we er toch van uit dat we de deuren eerder kunnen openen. Maar toch hebben wij alvast goed nieuws. Doordat er een aantal regels worden versoepeld, gaan wij vanaf 18 mei starten met:

 

 

·       Buitensport lessen 

·       Buitensport trainingen 

·       1 op 1 trainingen 

·       Body support 

·       Personal training
 

 


 

Aankomende week komen wij hier uitgebreider op terug met ons activiteitenplan en
wat dit voor u als trouwe sporter en uw abonnement betekent.

 

Als laatste zeer belangrijk punt, voor zowel onze communicatie alsmede ons toekomstig reserveringssysteem, 

verzoeken wij u vriendelijk (voor degene die dit nog niet gedaan hebben) onze app te downloaden.

 

 

 

De uitnodigingsmail voor het instellen van de inlognaam en wachtwoord voor gebruik van de app zal nogmaals verstuurd worden.

Team Njoy Fitness

 

 

 

 

 

Dear members, here is a small update regarding the new government measures. 

 

Last Tuesday, the government unfortunately decided that the deadline for opening the fitness clubs is September 1. Partly due to the pressure from our industry, we still assume that we can open the doors earlier. But we still have good news. Because a number of rules are relaxed, we will start from 18 May with:    

 

·       Outdoor sports lessons 

·       Outdoor sports training 

·       1 on 1  training 

·       Body support 

·       Personal training

 

Next week we will inform you with more details about our activity plan and what this means for you as a loyal athlete and your subscription.

 

 Finally, a very important point, for both our communication and our future reservation system, we kindly request you (for those who have not yet done so) to download our app.      

 

 

 

 The invitation email to set the login name and password for using the app will be sent again.

 

 Team Njoy Fitness